مرور برچسب

اقتصاد چین

ارز دیجیتال چین چگونه در حال جا گذاشتن کل دنیاست؟

ارز دیجیتال چین چگونه در حال جا گذاشتن کل دنیاست؟|خبر فوریطی دو هفته گذشته مقامات چینی در شهرهایی مانند شنژن و چنگدو ارز جدید دیجیتال یوآن را عرضه کرده اند و خواستار انتشار سریعتر توکن در سراسر کشور هستند. چین در حال آزمایش چیزی است که آینده امور مالی جهان را رقم می زند، آن هم در حالی که بقیه جهان در تلاش برای اخذ مجوز موقت در این باره هستند. طی دو هفته گذشته مقامات چینی در شهرهایی مانند