مرور برچسب

افزایش کارایی

خواب باکیفیت و تاثیر آن بر کارایی

خواب نه تنها بخاطر تاثیر مستقیم کم و زیادش بر عملکرد جسمی و روحی انسان همیشه سوژه پژوهشهای گوناگون و گسترده بوده بلکه حتی روزی از تقویم جهانی سالانه را به نام خود ثبت کرده است. خواب یکی از مهمترین و عجیب‌ترین پدیده‌های زندگی بشر است.خواب باکیفیت و تاثیر آن بر کارایی|خبر فوری"انجمن جهانی خواب" یک سازمان تخصصی با عضویت ۵۳ انجمن ملی و ۱۲ هزار عضو متخصص در رشته‌های گوناگون