مرور برچسب

افزایش حقوق کارگران

کجای دنیا مدیر دولتی ۵۲ میلیون، نیروی کار ماهر ۲.۸ میلیون!

جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار می‌شود که به نظر می‌آید رقم‌ها طبق روال سال‌های قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود. امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و... حداکثر به دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان