مرور برچسب

افزایش حقوق کارمندان

آمارهای عجیب از حقوق کارمندان دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود از میانگین حقوق ۱۵.۵ میلیون تومانی برای کارکنان دولت و قرار گرفتن ۶۰ درصد کارمندان در ۳ دهک بالای جامعه سخن به میان ‌آورده که عجیب و حتی از نگاه برخی غیر واقعی به نظر می‌رسد. در حالی که این روز‌ها بحث میزان و نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از بحث‌های داغ در مجلس است و پیشنهاد‌های متفاوتی در این