مرور برچسب

افزایش تورم

زیرزمین‌های وحشتناک سقط جنین|خبر فوری

زیرزمین‌های وحشتناک سقط جنین|خبر فوریآمار سقط جنین قانونی در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار سقط بود و کارشناسان معتقد بودند که روزانه حدود ۷۰۰ سقط جنین در مراکز زیرزمینی انجام می‌شود. با شیوع کرونا و افزایش تورم در جامعه، افزایش سقط جنین، اتفاق دور از ذهنی نبود. ایران در سراشیبی سالمندی قرار دارد و طبق پیش بینی کارشناسان، کشور ما در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان می‌شود. در حال حاضر