مرور برچسب

اعظم کریمی

اکثر جوانان تمایلی به ازدواج ندارند

اکثر جوانان تمایلی به ازدواج ندارند|خبر فوریمدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: موانع فرهنگی تاثیر قابل تاملی بر عدم تمایل به ازدواج جوانان دارد. اعظم کریمی در گفتگو با خبر فوری گفت: اگرچه موانع اقتصادی همچنان از موانع اصلی ازدواج است اما موانع فرهنگی هم تاثیر قابل تاملی دارند. وی بیان کرد: اخیرا پژوهشی را در مورد نگرش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده داشتیم و