مرور برچسب

اعدام روح الله زم

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران: کیفرخواست چند رابط داخلی روح‌الله زم صادر شد

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران: کیفرخواست چند رابط داخلی روح‌الله زم صادر شد
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیرو برخی اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه ها پس از اجرای حکم روح‌الله زم اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: در بیش از یک سال سیر رسیدگی به این پرونده، تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط دادسرا و ضابطین و در خصوص کلیه موارد اتهامی صورت گرفته و اقاریر آقای زم درخصوص اقدامات مجرمانه خود و