مرور برچسب

اعتماد به نفس

چگونه در ایام کرونا اعتماد به نفس کودکان را افزایش دهیم؟

چگونه در ایام کرونا اعتماد به نفس کودکان را افزایش دهیم؟|خبر فورییک روانشناس با تاکید بر اینکه در ایام فراگیری ویروس کرونا امکان کاهش مهارت‌های ارتباطی و کاهش اعتماد به نفس در کودکان وجود دارد، به تبیین راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس آن‌ها پرداخت. گوهریسنا انزانی با بیان اینکه با توجه به شرایط کرونا و بروز نابه‌هنجاری‌ها، پرداختن به مسائلی نظیر اجتماعی شدن و افزایش اعتماد به نفس کودکان اهمیت