مرور برچسب

اطلاعات جعبه سیاه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری عنوان داشت: نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

5f42249184aff_2020-08-23_12-40
رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بر اساس نتایج بازخوانی جعبه سیاه، ١٩ ثانیه پس از انفجار موشک اول، صدای ٣ خلبان داخل کابین ضبط شده که نشان می دهد سرنشینان هواپیما در انفجار موشک اول در سلامت بودند.
 کاپیتان تورج دهقانی زنگنه در نشست خبری اعلام نتیجه بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه (CVR & FDR) هواپیمای شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با