مرور برچسب

اضطراب

اختلال افسردگی و اضطراب در زنان بیشتر از مردان

اختلال افسردگی و اضطراب در زنان بیشتر از مردان|خبر فوریتوجه به بهداشت روان به عنوان دانش و هنری است که به افراد کمک می‌کند تا با ایجاد روش‌هایی صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری داشته و بر استرس های طبیعی زندگی غلبه کنند. در دنیای پرکشمش و پر استرس امروز، سلامت روان افراد به اندازه سلامت جسمی هر فرد در جامعه ارزشمند بوده و توجه به بهداشت روان به عنوان دانش و هنری است که