مرور برچسب

اسیدپاشی

مرد معتادی که با اسید از همسر سابقش انتقام گرفت

مرد معتادی که با اسید از همسر سابقش انتقام گرفت|خبر فوری«چند وقت پیش پیام های تهدید آمیزی از او دریافت کردم اما جدی نگرفتم و فکرش را نمی کردم آنقدر کینه توز و خودخواه باشد که بخواهد مرا به خاطر دور شدن از زندگی پر از آسیبش مجازات کند.» طبق روال هر روز صبح از خانه بیرون آمدم و راهی محل کارم شدم. با اینکه ساعات اولیه روز بود ولی آفتاب مستقیم به چشمم می‌خورد و اذیتم می‌کرد. دستم را بالا بردم و