مرور برچسب

اسکار

«خورشید» در جمع نامزدهای اولیه اسکار قرار گرفت

فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدی با قرار گرفتن در لیست ۱۵ نامزد اولیه، یک قدم به نامزدی اسکار در بخش بهترین فیلم بین المللی (که امسال نامش از بهترین فیلم خارجی به بین المللی تغییر کرده) نزدیک شد.«خورشید» در جمع نامزدهای اولیه اسکار قرار گرفت|خبر فوریامسال با توجه به شیوع کرونا روند انتخاب این آثار متفاوت شده است، در سال های گذشته بخش های مختلف آکادمی ۷ نامزد در بخش بهترین فیلم اعلام می