مرور برچسب

استیکر

از استیکرهای ایرانی استفاده کنید

از استیکرهای ایرانی استفاده کنید|خبر فوریعضو هیأت داوران دو دوره جایزه سال استیکر بر این باور است که «ایموجی‌ها اشکال بین‌المللی هستند که ملیت و منطقه جغرافیایی ندارند، اما استیکرها این‌گونه نیستند و می‌توانند ملیت را هم نشان دهند؛ پس خیلی خوب است که مردم ما از استیکرهایی استفاده کنند که ایرانی است.» بهرام عظیمی درباره کارآیی و خروجی برگزاری این رویداد هنری گفت: خروجی طراحی