مرور برچسب

استیضاح روحانی

پشت پرده تهدید به اعدام روحانی

پشت پرده تهدید به اعدام روحانی|خبر فوریدر این گزارش، علل حملات اخیر برخی نیروهای تندرو به رئیس جمهور و دولت مستقر بررسی شده است. تهدید «استیضاح رئیس جمهور در دست بررسی است»، دروغ «۱۰۰میلیارد تومان بودجه کرونا برای ساختمان دانشکده‌ «دختر حسن روحانی» که قرار بود در آن عضو هیات علمی شود، تخصیص یافته است»، تخریب «کشور به حال خود رها شده ... و روحانی در بند حفظ .... خویش است!»