مرور برچسب

استفاده نادرست

استفاده طولانی مدت و نامناسب از هدفون چه خطراتی برای بدن ما دارد؟

قصد داریم شما را با مضرات و خطرات استفاده نادرست از هدفون برای سلامتی گوش و به طور کلی بدن انسان آشنا کنیم.استفاده طولانی مدت و نامناسب از هدفون چه خطراتی برای بدن ما دارد؟|خبر فوریپزشکان یک قانون ۶۰-۶۰ برای ایمنی استفاده از هدفون دارند که معنای آن ۶۰ درصد صدا برای هر ۶۰ دقیقه گوش دادن است که از نظر آن ها خطری برای گوش ندارد. وقتی این قانون را می شکنیم ممکن است احساس سرگیجه و حال بهم خوردن کرده و در ادامه