مرور برچسب

استاندار هرمزگان

عذرخواهی استاندار هرمزگان درپی تخریب منزل یک زن سرپرست خانوار

عذرخواهی استاندار هرمزگان درپی تخریب منزل یک زن سرپرست خانوار|خبر فوریدر پی بروز رفتار غیرانسانی چند نفر از نیروهای خدمات شهری شهرداری بندرعباس در هنگام تخریب یک منزل متعلق به زن سرپرست خانوار، استاندار هرمزگان ضمن عذرخواهی از مردم استان دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد. فریدون همتی که امروز برای سرکشی به وضعیت راه‌های شرق هرمزگان و بازدید از پروژه نفتی عظیم ملی در جاسک و سیریک به‌سر می‌برد،