مرور برچسب

استانبول

هجوم طوطی‌ها به استانبول

هجوم طوطی‌ها به استانبول|خبر فوریطوطی‌های سبز به تمام مناطق استانبول هجوم آورده‌اند. روزنامه حریت چاپ ترکیه یکشنبه شب نوشت که طوطی‌های سبز به تمام مناطق استانبول هجوم آورده‌اند، رخدادی که این ترس را ایجاد کرده است که تعداد بی‌شمار آنان بر توازن زیست محیطی این شهر تأثیر مخرب داشته باشد. این روزنامه خاطرنشان كرد كه زادگاه اصلی این پرندگان جنوب آسیا و شرق آفریقاست، اما