مرور برچسب

استاد معین

فیلم ماجرای گروگانگیری شیرینی فروشی در تهران

روز گذشته حوالی ساعت 15 جوانی با مراجعه به شیرینی فروشی در استاد معین جاییکه همسرش در آنجا کار می کند، وی و یک نفر دیگر را به جهت مشکلات خانوادگی به گروگان گرفت. در نهایت این فرد تسلیم پلیس شد و کسی در این حادثه آسیب ندیده است.