مرور برچسب

ازدواح اجباری

کنایه یک امام جمعه به ایده ازدواج اجباری

5ee37ed5ae0b0_5ee37ed5ae0b5
ائمه جمعه امروز در خطبه‌های خود به موضوعات مختلفی از جمله ازدواج اجباری، اعتراضات آمریکا و مبارزه با فساد پرداختند.
بعد از چندین هفته تعطیلی نماز جمعه این هفته نماز جمعه در برخی مراکز استان‌ها برگزار شد. کاش بعضی به جای ازدواج اجباری، به فکر اشتغال و مسکن اجباری بودند محمدجواد باقری ارومی، امام جمعه اسالم در خطبه های نماز جمعه این هفته با