مرور برچسب

ازدواج کودکان

ثبت ازدواج ۹ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان امسال

مرکز آمار ایران روز دوشنبه، ۱۲ بهمن گزارشی درباره «وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان ١٣٩٩» منتشر کرد.ثبت ازدواج ۹ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان امسال|خبر فوری ثبت ازدواج ۹ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان امسال|خبر فوریمرکز آمار ایران روز دوشنبه، ۱۲ بهمن گزارشی درباره «وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان ١٣٩٩» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. در همین مدت، ۱۸۸ طلاق