پایگاه خبری تلحیلی رسا نشر
مرور برچسب

اداب سلام کردن

رسم و رسوم جالب سلام کردن کشور‌های گوناگون دنیا

آداب سلام دادن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و بجاست کمی درباره آداب و رسوم فرهنگ‌های دیگر آگاهی کسب کنید تا بدانید هنگام سفر به کشورهای دیگر چگونه رفتار کنید. سلام کردن در هر کشوری آداب خاص خود را دارد. در فرانسه روبوسی می کنند و در کشور دیگری بینی های خود را به هم می زنند! ما ۱۲ آداب سلام دادن از سراسر دنیا آورده ایم که تمام آن…

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما تصور خواهیم کرد که شما با این کار خوب هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه