مرور برچسب

اخطار

چرا پیامک اخطار بی‌حجابی به رانندگان ارسال می‌شود؟

چرا پیامک اخطار بی‌حجابی به رانندگان ارسال می‌شود؟|خبر فوریجانشین فرمانده ناجا گفت: پیامک طرح ناظر بر اساس مستندات ارسال می‌شود؛ در مرحله اول پیامک ارشادی است اما در سومین مرحله، بحث احضار است. سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا در حاشیه پنجمین مرحله از طرح‌ دستگیری ‌اراذل و اوباش در جمع خبرنگاران در مقر پلیس تهراندر خصوص اجرای «طرح ناظر» اظهار داشت: طرح‌ ‌ ناظر ‌هم‌ مطالبه مردم و هم مطالبه