مرور برچسب

اختلافات خانوادگی

همسرم به خاطر اینکه دوستش لوازم جدید خانگی خریده بود با من جروبحث کرد/چون به بچه شیر نداد عصبانی شدم و خفه اش کردم

سرهنگ مقصود رستگار، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی در تشریح این جنایت گفت:مأموران در بررسی اولیه جسد آثار فشار جسم رشته‌ای در گردن و کبودی صورت و انگشت وسط دست راست زن جوان را مشاهده کردند و فرضیه قتل قوت گرفت. بنابراین مأموران برای بررسی موضوع به خانه مقتول رفته و اقدام به انجام تحقیقات گسترده از خانواده وی کردند. دسیسه شوم 3 جنایتکار برای قناد85سالههمسر مقتول در