مرور برچسب

اختلاس

ماجرای اختلاس ۷.۵ میلیارد دلاری در پتروشیمی

“جلیل سبحانی” در پرونده دیگری که به عنوان “جعبه سیاه پتروشیمی ایران” نام برده می شود و او همدستانش متهم است به اخلال اقتصادی به رقم ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو.
مه آفرید امیرخسروی با پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد؛ امروز اما در خرداد ۱۳۹۹، با پرونده ای مواجه هستیم که ۴۵ برابر بزرگ تر از پرونده مه آفرید است… سهم کل ایرانی