مرور برچسب

احمد خاتمی

ادعای احمد خاتمی: واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته

عضو مجلس خبرگان گفت: واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته، اما واکسن ایرانی تاکنون موفق عمل کرده است. احمد خاتمی گفت: در دنیا صف طولانی برای نان رایگان در این دوران بحران کرونا تشکیل شد، اما مقام معظم رهبری طرح کمک مومنانه را ارائه کردند که با عزت و احترام کمک‌های مردمی را درب خانه فقرا ببرند و این مدیریت مایه مباهات و افتخار است که