مرور برچسب

احضار

دادستان تهران: دستور احضار ۵ نفر از مقصران احتمالی حادثه کلینیک سینا صادر شد

کار شناسایی اجساد با حضور دادسرای جنایی تهران آغاز و اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تعیین علت فوت در دست بررسی است.
دادستان تهران در تشریح آخرین جزئیات از پرونده آتش سوزی کلینیک سینا اطهر گفت: دستور احضار ۵ نفر از مقصران احتمالی حادثه صادر و یک نفر نیز در این رابطه بازداشت شده است. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی با