مرور برچسب

احسان حدادی

می‌خواستند خارپاشنه‌ام را با خیار و تخم‌مرغ خوب کنند!

احسان حدادی روایت عجیبی از نحوه درمان مصدومیتش دارد. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران در خصوص روندی که برای درمان مصدومیتش طی کرده می گوید:  ما باید حساب کنیم این ۸ هزاریورویی که برای آدمی مثل من خرج کردیم طرف چه افتخاراتی آورده؟ مگر این افتخارات را برای خودش گرفته؟ یا به قول معروف به درک که آورده. ولی باز قرار است مدال بگیرد، حالا