مرور برچسب

احساس

چگونه یک رابطه عاطفی را بدون شکست پایان دهیم؟

5ed40aa64e7ab_5ed40aa64e7ae
یک روانشناس درباره تمام کردن رابطه عاطفی بدون ضربه سنگین، توضیحاتی داد.
نازنین میرزائی مشاور و روانشناس درباره تمام کردن رابطه عاطفی بدون ضربه سنگین، اظهار کرد: سال‌ها تجربه و مشاهدات بالینی نشان می‌دهد که برای بسیاری از انسان‌ها پیش می‌آید که عاشق می‌شوند، دل می‌دهند و بعد مجبور می‌شوند که با احساس ناکامی جدا شوند. این روانشناس با بیان