مرور برچسب

اجنه

راز مرگ پسر جوان در خانه اجنه

راز مرگ پسر جوان در خانه اجنه|خبر فوریپسر جوان وقتی راز خانه جن‌ها در شمال تهران را شنید از روی کنجکاوی تصمیم گرفت با دوستانش به آن خانه برود اما پس از ورود به خانه به طرز مرموزی از ارتفاع 4 متری سقوط کرد و جان باخت. پسر جوان وقتی راز خانه جن‌ها در شمال تهران را شنید از روی کنجکاوی تصمیم گرفت با دوستانش به آن خانه برود اما پس از ورود به خانه به طرز مرموزی از ارتفاع 4 متری