مرور برچسب

اجرای طرح ترافیک

احتمال تغییر زمان اجرای طرح ترافیک در تهران وجود دارد؟

احتمال تغییر زمان اجرای طرح ترافیک در تهران وجود دارد؟|خبر فوریرییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تغییر در ساعت اجرای طرح ترافیک را منوط به شرایط کرونایی دانست. سردار محمدحسین حمیدی در گفت‌وگویی درباره اینکه آیا احتمال تغییر در ساعت اجرای طرح ترافیک در پایتخت وجود دارد یا خیر، گفت: ساعت اجرای طرح ترافیک بستگی به شرایط کرونایی دارد و تا کنون تصمیم جدیدی در مورد آن اتخاذ نشده است. وی با اشاره