مرور برچسب

اجرای حکم اعدام

محسن لزگی؛ روحانیِ پای دار، روحانیِ شب‌های اعدام

برای زندانی شب آخر است و اگر معجزه بخشش رخ ندهد، روز بعدی در کار نیست. برای همین روحانی ویژه شب‌های اعدام، درد‌دل‌های اعدامی را می‌شنود، آرامَش می‌کند و قول می‌دهد برای گرفتن بخشش از اولیای دم، تا واپسین لحظات تلاش کند. هنوز خورشید از پشت دیوار‌های بلند زندان بالا نیامده، باید وارد زندان شود. گاهی چند ساعت مانده به طلوع خورشید و گاهی…