مرور برچسب

اجتماعی

دستگیری ۲ هزارمعتاد و خرده فروش مواد مخدر

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از اجرای طرح‌های امنیتی محله محور پلیس و دستگیری ۲ هزارنفر از معتادان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از اجرای طرح‌های امنیتی محله محور پلیس و دستگیری ۲ هزارنفر از معتادان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد.
دستگیری ۲ هزارمعتاد و خرده فروش مواد مخدربنا بر اعلام پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند