مرور برچسب

اتحادیه نانوان سنتی‌

نانواها کرونا نمی‌گیرند

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران می‌گوید تاکنون آماری از مرگ و میر نانواها بر اثر کرونا گزارش نشده و علت آن هم به دمای بین 300 تا 400 درجه نانوایی‌ها بازمی‌گردد.بیژن نوروز مقدم گفت: با شروع کرونا در اسفندماه سال گذشته اعلام شد که نانوایان با توجه به اهمیت  تامین قوت غالب مردم جزو دسته اول قرار دارند که باید به کارشان ادامه دهند. در ابتدا