مرور برچسب

اتاق بازرگانی

مخالفان تصویب FATF با معیشت مردم بازی می کنند؛ این کار خیانت است؛ به وجدانتان رجوع کنید

یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه رفع یا خنثی سازی تحریم‌ها بدون FATF معنایی نخواهد داشت، گفت: ما نمی‌توانیم با معیشت مردم بازی کنیم، این کار خیانت است. علی شریعتی در گفت‌وگویی  با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر مشکلات خرید دارو و واکسن کرونا به دلیل عدم پذیرش FATF، گفت: صحبت درباره FATF از آنجایی که حساسیت‌هایی را در کشور