مرور برچسب

ابراهیم گلستان

صاحب آن صدای ستایش‌شده شجریان بود

صاحب آن صدای ستایش‌شده شجریان بود|خبر فوریابراهیم گلستان در یادداشت کوتاهی که در روزنامه ایران منتشر شده است درباره محمدرضا شجریان نوشت. ابراهیم گلستان در این یادداشت نوشت: «من نزدیک نیم‌قرن است که در ایران نیستم. در سال‌ها پیش از آن برادری داشتم، ایرج، که امروز دیگر رفته است اما وقتی که بود از یک آشنای خود زیاد ستایش داشت که تازه به تهران آمده بود و صدای فوق‌العاده‌ای داشت که