مرور برچسب

ابراهیم شکوری

ترابی چطور پرسپولیسی شد؟

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با اشاره به جذب مهدی ترابی گفت: پولی بابت دریافت رضایتنامه او به باشگاه قطری ندادیم. ابراهیم شکوری درباره نحوه جذب مهدی ترابی با توجه به مبلغی که بابت رضایتنامه اش باید پرداخت می‌شد، گفت: با همکاری مهدی ترابی و مدیر برنامه‌هایش این اتفاق افتاد. باشگاه این مبلغ را پرداخت نکرد. به صورت مستقیم با او مذاکره کردیم و هیچ