مرور برچسب

آی سی یو

تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران به ۶۰۰ تن می رسد؟!

تعداد قربانیان روزانه کرونا در ایران به 600 تن می رسد؟!|خبر فوریمشخص نیست با تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و افزایش بیماران بدحال تا هفته‌های آینده چه اتفاقاتی در انتظار همه ما باشد و پیش‌بینی‌ها خبر از افزایش فوتی‌ها به بیش از 600 نفر می دهند! علیرغم اجباری شدن استفاده از ماسک پس از خروج از منزل، برخی افراد از این قانون سرپیچی می‌کنند و مشخص نیست با تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و افزایش بیماران