مرور برچسب

آیت الله رئیسی

طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود

طلاق توافقی نباید به سهولت انجام شود|خبر فوریرئیس قوه قضاییه در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران گفت: احیای نقش قاضی مشاور زن در مجتمع‌های قضایی یکی از ضرورت‌های مهم برای حل مشکلات مجتمع‌های خانواده است. آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) در بازدید سرزده از مجتمع قضایی خانواده شماره یک استان تهران، پس از بازدید از این مجتمع و دیدار رو در رو با