مرور برچسب

آگهی تبلیغاتی

بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات/ قدردانی پاک آیین از انسجام صنفی رسانه ها

با پیگیری نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت و لغو ماده ۱۴ نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، آگهی های دولتی به مطبوعات بازگشت. در پی نامه روز یکشنبه نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات خطاب به رییس جمهور، در جلسه امروز هیات دولت ، ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات