مرور برچسب

آموزش جنسی

در مورد مسائل جنسی چگونه با فرزند خود صحبت کنیم؟

در مورد مسائل جنسی چگونه با فرزند خود صحبت کنیم؟|خبر فوریدر این درس نکات ساده و طیف وسیعی از پیشنهادات عملی ارائه می شود که به والدین برای گشودن باب صحبت با فرزندان خود کمک می‌کند. صحبت کردن از مسائل جنسی برای بسیاری از والدین ایرانی با توجه به فرهنگی که در آن بزرگ شده ایم دشوار و چه بسا غیرممکن است. اغلب والدین کنونی هیچگاه از طریق پدر و مادرانشان با مسائل جنسی آشنا نشده اند و همین موجب می