مرور برچسب

آمریکایی

نامه غم بار یک دختر آمریکایی خطاب به ترامپ

نامه غم بار یک دختر آمریکایی خطاب به ترامپ|خبر فورینشریه تایم به نقل از یک دختر آمریکایی که مادرش به خاطر کرونا  کشته  شده است، نوشت دونالد ترامپ نسبت به مرگ مردم بی تفاوت است. "آرپیتا آنیجا" در مطلبی در تایم نوشت، "من  مادرم را به خاطر کووید از دست داده ام، به دیگران نگویید که از این ویروس نترسید." <<مادرم به خاطر کرونا فوت شده است و دوم اکتبر، نخستین سالگرد تولد وی پس از مرگ