پایگاه خبری تلحیلی رسا نشر
مرور برچسب

آمار خودکشی

ترِند، تابو و آبرو!

شاید اگر شبکه‌های اجتماعی و چیزی به نام «تِرند» شدن یک خبر نبود، خودکشی‌های اخیر هم مثل تمام نمونه‌های پیشین در هاله‌ای از ظن و گمان و تابوهای فرهنگی گم و فراموش می‌شد. خودکشی برای جامعه سنتی ما نه تنها جنایتی در حق بازماندگان، بلکه به مثابه‌ی تابویی، ذیل آبروی خانواده تلقی می‌شود. همین میل به آبروداری سبب شده که مراجعه به…

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما تصور خواهیم کرد که شما با این کار خوب هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه