مرور برچسب

آمار تصادفات رانندگی

چرا چپ دست‌ها بیشتر تصادف می‌کنند؟

چرا چپ دست‌ها بیشتر تصادف می‌کنند؟|خبر فوریتحقیقات جدید نشان می‌دهد که دست چپ‌ها بیشتر از راست‌ دست‌ها دچار حوادث رانندگی می‌شوند. بیشتر وسایل و ابزارهایی که اطراف خود مشاهده می‌کنیم برای راست دست ها طراحی شده اند، خودروها نیز از این قضیه مستثنی نیستند. اصولا ماشین هایی که طراحی می شوند، بیشتر برای راست دست ها است و در طراحی خودرو برای چپ دست ها، تفاوتی قائل نشده اند. این