مرور برچسب

آمار ازدواج

کاهش آمار ازدواج از سال ۹۵ تا ۹۸

از سال ۹۵ تا سال ۹۸ میزان ازدواج‌ها کاهش داشته اما در بحث طلاق تغییر چندان محسوسی وجود نداشته است.مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سامانه تصمیم در زمینه دعاوی طلاق توافقی راه‌اندازی شده است، گفت: در حال حاضر به لحاظ تامین زیر ساخت‌های پاسخگویی مطلوب، سازمان بهزیستی در نوع طراحی به شیوه‌ای عمل کرده است که اگر