مرور برچسب

آمار ازدواج و طلاق

کاهش آمار ازدواج از سال ۹۵ تا ۹۸

از سال ۹۵ تا سال ۹۸ میزان ازدواج‌ها کاهش داشته اما در بحث طلاق تغییر چندان محسوسی وجود نداشته است.مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سامانه تصمیم در زمینه دعاوی طلاق توافقی راه‌اندازی شده است، گفت: در حال حاضر به لحاظ تامین زیر ساخت‌های پاسخگویی مطلوب، سازمان بهزیستی در نوع طراحی به شیوه‌ای عمل کرده است که اگر