مرور برچسب

آلودگی صورتی

آلودگی صوتی کورس شبانه موتورسوران در پایتخت

5f5dbec69f925_5f5dbec69f929
میرلوحی با اشاره به اینکه اخیرا شب ها بزرگراه چمران محل کورس موتورسوران در محدوده پارک وی تا پل مدیریت شده است، گفت: شهرداری نسبت به رفع این آلودگی صوتی اقدام کند.
محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه دویست و سی و ششم علنی شورای پنجم با اشاره به اینکه اخیراً شب‌ها حدود ساعت دو تا نزدیکی‌های صبح اتوبان چمران محل کورس