مرور برچسب

آلزایمر

ویتامین D که کم می‌شود، آلزایمر می‌آید!

افراد با سطح پایین ویتامین D نسبت به افراد با سطح نرمال این ویتامین، ۵۳ درصد بیشتر احتمال پیشرفت زوال عقلی از جمله آلزایمر دارند. موسسه بهداشت و سلامت عمومی کشور اعلام کرد تحقیقات متعدد نشان داده  افراد با سطح پایین ویتامین D نسبت به افراد با سطح نرمال این ویتامین، ۵۳ درصد بیشتر احتمال پیشرفت زوال عقلی از جمله آلزایمر دارند. توصیه