مرور برچسب

آسیب شناسی کودکان

چرا کودکان نباید بیشتر از سنشان بدانند؟

5f6258b35f614_5f6258b35f616
یکی از آفت‌های بزرگ رفتاری در کودکان این است که گاهی بیشتر از سن خود می‌دانند که این مسئله می‌تواند در بحث‌های تربیتی مشکل ساز باشد.
نازنین دسترنج، کارشناس ارشد مشاور خانواده، مشاور و درمانگر کودک، مدرس بین المللی سبک‌های فرزندپروری و تربیت خانواده درمورد علت این امر که برخی از کودکان اطلاعاتی بیشتر از سنشان دارند، اظهار کرد: برای حل این مشکل