مرور برچسب

آزمایش

تشخیص ویروس کرونا در کمتر از ۵ دقیقه

محققان موفق به ابداع آزمایش جدیدی شدند که می‌تواند «ویروس‌ کرونا سندرم حاد تنفسی ۲» (SARS-CoV-۲) را در کمتر از پنج دقیقه تشخیص دهد. این آزمایش جدید که توسط محققان دانشگاه «بیرمنگام» تهیه شده است، می تواند به افزایش توان عملیاتی در آزمایش کووید-۱۹ کمک کند. در حال حاضر، واکنش زنجیره ای پلیمر از رونویسی معکوس (RT-PCR) روش استانداردی