مرور برچسب

آزمایش ادرار

شناسایی روشی آسان برای تشخیص یک سرطان

متخصصان علوم پزشکی در انگلیس می‌گویند به روش تازه‌ای برای تشخیص سرطان رحم از راه آزمایش ادرار دست یافته‌اند. این روش در حالی شناسایی شده که آزمایش‌های فعلی که اغلب با عوارض جسمی نظیر درد همراه هستند باید به دلایل گوناگون در حدود یک‌سوم موارد تکرار شوند. این یافته در آخرین شماره مجله تخصصی «نیچر اکونومیست» منتشر شده است. شناسایی روشی آسان برای تشخیص یک سرطان|خبر فوریدر حال